Blog @ Daniel Stoenciu

coltul meu pe internet..

Posts Tagged ‘DEX’

Gramatica limbii romane !

Posted by Danny pe 21-iulie-2008

Nu-mi plac introducerile stufoase, asa ca o sa trec direct la subiect:
1. Corect este SAXANA nu sarsana ( = sacosa )
2. Corect este „a da şfară în ţară” nu a da sfoară în ţară. Şfară = fum. Nu are nici o logica sa dai sfoară, ci dai ‘fum’ 🙂
3. Corect este REPERCUSIUNI, nu repercursiunui

Reclame

Posted in Viata de secunda cu secunda | Etichetat: , | 1 Comment »

Gramatica limbii romane

Posted by Danny pe 16-iunie-2008

Aceasta pagina trateaza cateva din cele mai frecvente probleme de exprimare in limba romana. Nu va sfiiti sa cititi crezand ca stiti tot. Omul cat traieste invata!

Corect Greşit Comentarii
Eu am numai trei picioare.
Nu am decât 10000 lei.
Am decât 10000 lei. Numai se foloseşte în construcţii afirmative, iar decât se foloseşte în construcţii negative.
Eu sunt Eu sînt, eu sânt Fără comentarii. Dacă ţineţi morţiş să vă împotriviţi normelor ortografice curente şi să scrieţi cum aţi învăţat, scrieţi eu sînt. Eu sânt este greşit după ambele seturi de norme.
Înger
A hotărî
Reîntregire
Hotărât
Hotărând
Ânger
A hotărâ
Reântregire
Hotărît
Hotărînd
Se foloseşte î, nu â, la începutul cuvântului, la sfârşitul cuvântului şi în cuvintele formate cu prefix dacă î este prima literă din rădăcină. Participiul şi gerunziul verbelor nu fac excepţie: dacă participiul se formează cu -ât sau dacă gerunziul se formează cu -ând, folosim â.
Fii cuminte!
Nu fi fraier!
Să fii punctual.
Fi cuminte!
Nu fii fraier!
Să fi punctual.
Pentru imperativul afirmativ (fii cuminte!) şi pentru conjunctiv (să fii punctual) n-am argumente, dar aşa e 🙂 Imperativul negativ se formează întotdeauna cu nu + infinitivul verbului: nu veni, nu pleca, nu uita. Deci, în cazul lui a fi, avem nu fi fraier!
Munţii noştri Munţii noştrii Singurul motiv pentru care s-ar adăuga un al doilea i este articolul hotărât. Dar noştri este adjectiv posesiv şi nu se articulează niciodată.
Băiatul a cărui carte
Fata a cărei carte
Băiatul ale cărui cărţi
Fata ale cărei cărţi
Băieţii a căror carte
Fetele a căror carte
Băieţii ale căror cărţi
Fetele ale căror cărţi

Băiatul al cărui câine
Fata al cărei câine
Băiatul ai cărui câini
Fata ai cărei câini
Băieţii al căror câine
Fetele al căror câine
Băieţii ai căror câini
Fetele ai căror câini

Oricum altcumva „Băiatul pauză pauză cărţi“, un subiect drag nouă. Ca principiu de viaţă, e mult mai bine să vă opriţi din vorbire două secunde şi să judecaţi construcţia decât să o spuneţi cum s-o nimeri. Mai ales când audienţei îi pasă. 🙂 Regula de construcţie este acordul „în cruce“: al / a / ai / ale se acordă cu obiectul (cartea / cărţile), iar cărui / cărei / căror se acordă cu posesorul (băiatul / fata etc).
Eu creez
Tu creezi
El creează

creare

Eu crez
Tu crezi
El crează

creere

Verbul a crea, deşi se termină în -ea, nu este un verb de conjugarea a II-a, ci de conjugarea I. Sufixul este -a, iar rădăcina este cre-. Pentru uşurinţă, conjugaţi-l ca şi pe a lucra, înlocuind lucr- cu cre-. Oriunde a lucra se conjugă cu un e, a crea se conjugă cu doi (eu lucrez – eu creez). Formele crez, crezi, crează există în limba română în cu totul alt context; ele sunt conjugări populare ale verbului a crede.
Eu creez
Eu agreez
Eu întemeiez
Eu încleiez
Eu creiez
Eu agreiez
Eu întemeez
Eu încleez
Dacă infinitivul verbului se termină în -ia, (a întemeia, a încleia) atunci litera i apare şi la persoana I a timpului prezent, altfel nu (a crea, a agrea).
Fumător inveterat
Adevăr învederat
Invers Paronime – vezi definiţiile
Masculin
Eu însumi
Tu însuţi
El însuşi
Noi înşine
Voi înşivă
Ei înşişi

Feminin
Eu însămi
Tu însăţi
Ea însăşi
Noi însene
Voi însevă
Ele înseşi (însele)

Oricum altcumva Pronume de întărire – vezi DEX.
Repercusiune Repercursiune Vezi definiţia.
Oprobriu Oprobiu Vezi definiţia.
Complet Complect DEX-ul menţionează complect ca variantă acceptată a lui complet. Totuşi, dacă până acum aţi folosit complet, vă sugerăm să-l folosiţi şi în continuare. 🙂

DOOM şi DOOM2-ul nu acceptă forma complect.

Delincvent Delicvent
Delictvent
Vezi definiţia, care nu are legătură cu delictul. Delicvent este doar o formă acceptată de DEX (dar nu şi de DOOM şi DOOM2).
Piuneză Pioneză Vezi definiţia. Pioneză este doar o formă acceptată.
Saxana Sarsana Vezi definiţia.
Crevetă, pl. crevete
Crevete, pl. creveţi
DOOM2 acceptă şi versiunea crevete / creveţi.
Robinet, pl. robinete Robinet, pl. robineţi Vezi definiţia.
Suport, pl. suporturi Suport, pl. suporţi Vezi definiţia.
Balot, pl. baloturi Balot, pl. baloţi Vezi definiţia.
Acumulator, pl. acumulatoare Acumulator, pl. acumulatori Vezi definiţia. Acumulatori este o formă acceptată de unele dicţionare.
Laser, pl. lasere Laser, pl. laseri Vezi definiţia.
Reactor, pl. reactoare Reactor, pl. reactori Vezi definiţia.
Festival, pl. festivaluri Festival, pl. festivale Vezi definiţia.
Jantă, pl. jante Jeantă, pl. jenţi
Geantă, pl. genţi
Vezi definiţia.
Acciz, pl. accize Acciză Vezi definiţia.

Dicţionarele recente (DOOM2) menţionează forma acciză.

Grep sau grepfrut sau grape-fruit Oricum altcumva Vezi definiţiile.
Ingrediente (pl. lui ingredient) Ingredienţi Vezi definiţia.
Amândurora (dativul lui amândoi) Amândorura Vezi definiţia. Cum spunem tuturor, nu totorur, la fel spunem şi amândurora.
De asemenea Deasemenea Deasemenea nu există în DEX.
Merită să aştepţi Se merită să aştepţi Verbul a merita nu este reflexiv.
Ce-i cu cărţile astea pe masă? Ce-s cu cărţile astea pe masă? Folosirea verbului a fi la plural nu are sens şi nu are legătură cu faptul că vorbim despre mai multe cărţi. Un exemplu şi mai evident este Ce este cu voi aici?, nu Ce sunteţi cu voi aici?
Serviciu Servici Servici nu există în DEX.
Mi-ar plăcea Mi-ar place Infinitivul verbului este a plăcea (vezi definiţia), iar condiţional-optativul se formează cu verbul auxiliar a avea (în acest caz, ar) şi cu infinitivul.
Cartea de pe noptieră
Cartea după noptieră
DEX menţionează de pe ca sens impropriu al lui după (sensul 5). Totuşi, denaturarea sensului este foarte mare şi consider că folosirea lui după este foarte neliterară.
Cartea pe care am citit-o
Omul pe care l-am întrebat

Cartea care mi-a plăcut
Omul care mi-a răspuns

Cartea care am citit-o
Omul care l-am întrebat
În toate cazurile avem de-a face cu propoziţii subordonate: „pe care am citit-o“, „pe care l-am întrebat“ etc. În primele două, „pe care“ este complement direct, arătând asupra cui se efectuează acţiunea: Pe cine am citit? Pe ea, pe carte. Pe cine am întrebat? Pe el, pe om. Complementul direct este în cazul acuzativ, de aceea este nevoie şi de prepoziţia pe.

În ultimele două cazuri, „care“ este subiect, arătând cine face acţiunea: Cine a plăcut? Cartea. Cine a răspuns? Omul. Subiectul este în cazul nominativ, de aceea nu este nevoie de prepoziţia pe. Cartea care am citit-o este o contaminare între cele două construcţii şi este incorectă.

Optsprezece Oricum altcumva DEX (vezi definiţia) nu indică nici o altă variantă acceptată.
Optulea Oricum altcumva DEX (vezi definiţia) nu indică nici o altă variantă acceptată.
Mă doare apendicele.
Mă dor amigdalele.
Mă doare apendicita.
Mă doare amigdalita.
Apendicita şi amigdalita sunt boli. Ele nu sunt părţi ale corpului, deci nu au cum să doară. Mă doare amigdalita este la fel de incorect ca şi mă doare durerea de cap.
Un copil
Doi copii
Copiii se joacă

Un cobai
Doi cobai
Cobaii sunt rozătoare

Copii se joacă

Cobaiii sunt rozătoare

În cele mai multe cazuri, forma de plural articulat a substantivelor masculine se formează prin adăugarea literei i la forma nearticulată. Substantivele care au doi i la plural (copii, ulii, vizitii) capătă trei i în forma articulată (copiii, uliii, vizitiii), iar substantivele care au un singur i la plural (oameni, cobai) capătă doi i în forma articulată (oamenii, cobaii).
Majoritatea salariaţilor este mulţumită… Majoritatea salariaţilor sunt mulţumiţi… Este pur şi simplu vorba despre acordul subiectului cu predicatul. Majoritate este la singular, deci şi verbul a fi trebuie pus la singular. Ce-i drept, majoritate este un substantiv colectiv, cu sens de plural, dar forma gramaticală este în continuare cea de singular. Un exemplu şi mai elocvent este tineretul merge la mare (nu tineretul merg la mare).

Observaţie: În conformitate cu noua ediţie a Gramaticii Academiei, în anumite cazuri acordul prin înţeles este admis; în cazul acesta ambele variante sunt acceptate.

Cel mai bine plătită doctoriţă Cea mai bine plătită doctoriţă Formarea superlativului cu expresia cel mai se referă, în acest caz, la adverbul bine, nu la adjectivul plătită. Doctoriţa nu este cea mai plătită, ci cea plătită cel mai bine. Şi, întrucât adverbele nu au gen, număr sau caz, superlativul se formează implicit cu cel pus la masculin.
Până număr până la trei să plecaţi de-aici! Până număr la trei să plecaţi de-aici! Numărăm (de la unu) până la trei. Probabil prezenţa primului până creează confuzie, dar este necesar şi cel de-al doilea.
Dă-te la o parte.
Daţi-vă jos.
De-te la o parte
Dădeţi-vă jos.
Fără comentarii.
Nu face asta. Nu fă asta. Imperativul negativ se formează cu infinitivul verbului: nu mânca, nu vorbi, nu pleca. Deci, nu face.
Chiuvetă Ghiuvetă Vezi definiţia.
A avansa A avansa înainte A avansa implică noţiunea de înaintare.
De ce râzi? De ce te râzi? A râde este verb intranzitiv, nu reflexiv.
Îmi place cineva Îmi place de cineva Cineva este subiect gramatical, deci trebuie pus în cazul nominativ, fără prepoziţia de.
Orar, pl. orare Orar, pl. orarii Vezi definiţia.
Drajeu, pl. drajeuri Drajeu, pl. drajee Vezi definiţia.
Preţ mare Preţ scump Un produs este scump atunci când preţul său este mare. Preţ scump este o struţo-cămilă.
sandviş / sandvici / sanviş Oricum altcumva DEX (vezi definiţia) indică sandviş ca formă corectă, iar celelalte două ca variante acceptate.
Nes (prescurtare de la nescafe) Ness Vezi definiţia.
Lubrifiant Lubrefiant Vezi definiţia.
Preşedinţie Preşedenţie Vezi definiţia. România are preşedinte, nu „preşedente“!
Anticameră Antecameră Vezi definiţia. O ediţie veche a Dicţionarului de neologisme acceptă totuşi şi antecameră ca variantă.
Cotidian (ziar), pl. cotidiene Cotidian, pl. cotidiane Vezi definiţia.
Eu continuu Eu continui Vezi definiţia

Observaţie: DOOM2 normează a doua variantă ca fiind corectă.

Genuflexiune Genoflexiune Vezi definiţia.
Remarcă, pl. remarce Remarcă, pl. remarci Vezi definiţia.
Să aibă parte Să aibe parte Vezi definiţia (mai ales cea din Dicţionarul ortografic).
Abia Abea Vezi definiţia.
El/ea se aşază El/ea se aşează Vezi definiţia.
Clasa întâi Clasa întâia
Clasa a-ntâia
Vezi definiţia.
Colonel, pl. colonei Colonel, pl. coloneli Vezi definiţia.
Sticlă de un litru Sticlă de un kilogram Volumul se măsoară în litri. Dacă umplem o sticlă de un litru cu mercur, ea va cântări peste 13 kilograme, iar dacă o umplem cu ulei de floarea soarelui, ea va cântări numai 920 de grame! Deci „sticlă de un kilogram“ nu are sens.
Greşeală Greşală La fel ca şi repezeală, umezeală (nu repezală, umezală).
Până la adânci bătrâneţi Până la adânci bătrâneţe Adânci este la plural, deci şi bătrâneţi trebuie pus la plural.
Ora unu
Ora două
Ora douăsprezece
Ora douăzeci şi unu
Ora douăzeci şi două
Ora una
Ora doi
Ora doisprezece
Ora douăzeci şi una
Ora douăzeci şi doi
Este greşit argumentul că aici s-ar face acordul cu oră. Se foloseşte pur şi simplu din motive de tradiţie: pe vremuri se folosea ceas/ceasuri nu oră. Între timp ceas s-a schimbat cu oră, însă structura s-a păstrat.
Am luat un pix de la ei şi li l-am dat înapoi Am luat un pix de la ei şi i l-am dat înapoi Deoarece am dat pixul înapoi mai multor persoane, corect este …li l-am dat…
Obstetrică Obstretică Vezi definiţia.
Nu există aşa ceva Nu se există aşa ceva Folosirea unei forme reflexive *a se exista este incorectă.
Linişte! Să se audă musca! Linişte! Să nu se audă musca! Daca musca nu se aude, probabil e gălăgie.
Cu surle şi tobe Cu surle şi trâmbiţe Surla şi trâmbiţa sunt amândouă instrumente de suflat. O paradă militară are şi instrumente de suflat şi de percuţie.
Datorită publicului şi încurajărilor acestuia… Datorită publicului şi a încurajărilor acestuia… După datorită se foloseşte dativul. Articolul posesiv a (al, ai, ale) este specific genitivului, deci nu are ce căuta aici.
Branul este deja consacrat ca loc de vacanţă. Branul este deja consacrat ca locaţie de vacanţă locaţie înseamnă „chirie“, nu este un cuvînt mai pompos pentru loc – vezi definiţia
Calmar Calamar Vezi definiţia.
… la toate nivelurile … … la toate nivelele … Vezi definiţia. Folosim pluralul nivele numai pentru nivelul ca instrument (sensul 2 din DEX ’98).
Multe din marile descoperiri au fost făcute fortuit. Era crispat şi zâmbea fortuit. Fortuit înseamnă „neprevăzut, inopinat, întâmplător“, nu „forţat“.
celălalt celălant Vezi definiţia.
cartea anului acestuia cartea anului acesta Adjectivul pronominal demonstrativ se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul determinat.
El se înşală. El se înşeală. Vezi definiţia.
Eu crăp de râs.
Tu crăpi de râs.
Eu crap de râs.
Tu crapi de râs.
Vezi definiţia.
Cînd am venit la tine, tu plecaseşi deja. Cînd am venit la tine, tu plecasei deja. Forma verbului la indicativ, mai mult ca perfect, persoana a II-a, singular se construieşte cu terminaţia -seşi, nu -sei: plecaseşi, plăcuseşi, merseseşi, coborîseşi, iubiseşi.
Ne-am văzut doar o dată în ultimul an.
A fost odată ca niciodată… (cândva)
Odată cu Ana, a venit şi Barbu. (concomitent)
Era vesel şi odată s-a întristat. (deodată)
Ne-am văzut doar odată în ultimul an.
A fost o dată ca niciodată…
O dată cu Ana, a venit şi Barbu.
Era vesel şi o dată s-a întristat.
O dată se scrie despărţit numai când indică enumerarea (o dată, de două ori). Când are unul din sensurile „cândva“, „concomitent“, „deodată“, se scrie legat, fiind adverb. Vezi definiţia.
cereţi voie înainte să plecaţi.
Nu trageţi!
Cere-ţi drepturile tale.
Trage-ţi pătura pe tine.
cere-ţi voie înainte să plecaţi.
Nu trage-ţi!
Cereţi drepturile tale.
Trageţi pătura pe tine.
Ţi se desparte prin cratimă atunci când are rol de pronume, fiind forma prescurtată a lui îţi: cere-ţi (tu, ţie, drepturile tale), trage-ţi (tu, ţie, pătura pe tine). Când indică desinenţa de plural, persoana a II-a a verbelor, ţi se scrie desigur lipit de verb: voi cereţi, voi trageţi.
veni şi eu cu voi.
Cât am putut dormi!
venii şi eu cu voi.
Cât am putut dormii!
Infinitivul verbului nu are nevoie de un i în plus. În primul caz, verbul este la modul condiţional-optativ, care se construieşte întotdeauna cu forma de infinitiv a verbului. În al doilea caz, verbul este chiar la infinitiv.
A fost învestit în funcţia de … A fost investit în funcţia de … investit înseamnă folosit într-o afacere, plasat (se referă la capital).
Cîine surd la vînătoare. Cîine sur la vînătoare. Expresia are sensul: „pe nepregătite“, iar culoarea (sur) nu are nici un efect asupra performanţelor cîinelui la vînătoare…
A da sfară/şfară în ţară A da sfoară în ţară Vezi definiţia.

Posted in Viata de secunda cu secunda | Etichetat: , , , | 11 Comments »

DEX 2008 – Dictionar EXplicativ al Limbii Romane 2008

Posted by Danny pe 20-mai-2008

DEFINITII NOI DIN DEX 2008:

INFOCARE = transformare in foca

GHINIOANE = varianta moldoveneasca pentru ardelenescul „Bine, Ioane”

IMPRASTIERE = rezultatul procesului prin care betivii se fac prastie

BIZAR=zar dublu

MACEL= mac mic

MICROSCOP= scop marunt

INVIORAT = prevazut cu vioara

LESINA = pe unde merge „le tren”

MERITORIU = teritoriul ocupat de livada de meri

RATEU = pateu din carne de rata

SCARABEU = cetatean ce locuieste la bloc, la scara a doua; din aceeasi familie de cuvinte se cunosc scaraceu si scaradeu

TRACTOR = actor cu mult trac

TUTUN = a-a-arma de-de-de a-a-artilerie

TZURTZUR = Sunetul soneriei, iarna

BATALION = fratele mai mic al plutonierului Batal Gheorghe

Posted in Divertisment | Etichetat: , , , | 5 Comments »